Typ: Praktikant

Rasmus är praktikant under vårterminen 2020. Han läser nationalekonomi vid Lunds universitet.

Kontaktuppgifter