Typ: Docent

Roberts forskningsintressen kretsar kring det vardagliga strategiska arbetet och managementinnovationer. Han har bland annat studerat hur man hanterar relationen mellan dotterbolag och joint venture partner (i Kina), hur kunskap översätts i överföringen mellan olika organisatoriska enheter (Sverige till Kina), metodologiska förutsättningar för process-studier, hur organisationsstrategier kan agera genom inskriptioner i vardagliga arbetsverktyg. Han är nu involverad i forskningsprojekt om: (i) rekrytering som en strategisk praktik, (ii) identifiering och mätning av psykologiskt kapital bland anställda och (iii) nätverksbaserat lärande.