Roberts forskningsintressen kretsar kring det vardagliga strategiska arbetet och managementinnovationer. Han har bland annat studerat hur man hanterar relationen mellan dotterbolag och joint venture partner (i Kina), hur kunskap översätts i överföringen mellan olika organisatoriska enheter (Sverige till Kina), metodologiska förutsättningar för process-studier, hur organisationsstrategier kan agera genom inskriptioner i vardagliga arbetsverktyg. Han är nu involverad i forskningsprojekt om: (i) rekrytering som en strategisk praktik, (ii) identifiering och mätning av psykologiskt kapital bland anställda och (iii) nätverksbaserat lärande.