Typ: Praktikant

Sebastian är praktikant under vårterminen 2020. Han läser ekonomisk historia vid Lunds universitet.

Kontaktuppgifter