Typ: Praktikant

Siri Aasma är praktikant under höstterminen 2019. Hon läser bland annat nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Kontaktuppgifter