Siri Terjesen är docent vid Kelley School of Business, Indiana University, och gästforskare vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet samt associerad med Ratio.
Siris forskning är inriktad på entreprenörskap. Hon har tidigare medverkat i Ratios vetenskapliga seminarieserie (2012) och deltar återkommande på konferenser på Ratio.
Siri Terjesen har bl a blivit publicerad i Academy of Management Learning & Education, Strategic Management Journal, Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Management, Journal of Operations Management, Journal of Business Ethics, Entrepreneurship Theory & Practice, Small Business Economics, Decision Sciences, Human Relations, Production and Operations Management, Corporate Governance: International Review.