Näringslivets forskningsinstitut söker praktikanter till vårterminen 2017


Typ: Aktuellt
2016-09-19
12.35

Som praktikant på Ratio deltar du i våra forskningsprojekt och får möjlighet att tillämpa dina kunskaper. Tillsammans med våra meriterade forskare inom statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, och ekonomisk geografi arbetar du med datainsamling och analys, samt deltar i författandet av rapporter och vetenskapliga artiklar.

Vi är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut med tre profilområden:

Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar.

Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt.

Hur politisk förändring kommer till stånd.

Vår vetenskapliga kompetens – som förenar forskning om politik, marknader och företagande – ger en särskild förmåga att analysera, tolka och förklara samtidens problem och framtidens utmaningar. Det skapar förutsättningar för bättre politiska beslut. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat i samhällsdebatten.

Som praktikant på Ratio involveras du i ett antal olika projekt, vilket ger dig inblick i flera forskningsområden. Du arbetar tillsammans med disputerade forskare och får en unik erfarenhet av vetenskaplig metodik redan under din studietid. De färdigheter som du utvecklar under en termin på Ratio är därför särskilt användbara om du är intresserad av att göra en akademisk karriär. Det finns även stora möjligheter att utforma praktiken efter dina intressen.

Vi söker dig som är nyfiken på forskning och kvalificerat utredningsarbete. Du har kommit en god bit på din utbildning och är åtminstone i slutet av din kandidatutbildning inom nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia, personal och administration eller liknande ämne. Du är social, prestigelös och har en dokumenterat hög arbetskapacitet. Idealt kan du tillgodoräkna dig praktiken inom ramen för din utbildning. Notera även att Ratio söker uppsatsstudenter för flera forskningsprojekt inom exempelvis nationalekonomi, ekonomisk historia och företagsekonomi.

Skicka ansökan till karl.axelsson@ratio.se med CV, betygsutdrag, eventuella referenser samt ett brev där du berättar om dig själv och förklarar ditt intresse för Ratios forskning (max en A4-sida). Vi tar emot ansökningar löpande under hösten fram till 31:a oktober.

Frågor?

Kontakta docent Christian Sandström på christian.sandstrom@ratio.se som är ansvarig för programmet Unga Forskare.

Vi ser fram emot din ansökan!

Här kan du läsa mer om praktik, uppsatshandledning och programmet Unga forskare.