Nils Karlson: Yrkesutbildning ute på en rad irrvägar


Typ: Ratio i media
2016-02-04
07.05

”Yrkesutbildning ute på en rad irrvägar” – Svenska dagbladet

Det är hög tid för politiker, utbildningsanordnare och arbets­givare att gemensamt stärka yrkesutbildningens omfattning, kvalitet, status och attraktivitet, skriver Nils Karlson, Ratio.