Kan sociala normer skapa grönare ekonomier?


Typ: Aktuellt
2017-12-05
05.30

Docent Magnus Söderberg från EMC vid Syddansk universitet och Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet knyts tillsammans med docent Petyo Bonev från Ecole des mines de Paris till Ratio – Näringslivets forskningsinstitut för ett nytt projekt om miljöekonomi. Forskningen finansieras av Formas med anslag från utlysningen Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad ekonomi. Forskarna kommer med hjälp av data från Partille kommun att studera om sociala normer kan reducera mängden hushållsavfall