Om oss

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad. De vetenskapliga kvalitetskraven är entydiga. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat och sprida kunskap.

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi och politik, med en tydlig internationell koppling, inom Ratios tre profilområden:

  • Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar
  • Marknadsekonomi, entreprenörskap och tillväxt
  • Hur politisk förändring kommer till stånd

Det är områden som är viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Ratio har en unik profil som forskningsinstitut. Vår vetenskapliga kompetens – som förenar forskning om politik, marknader och företagande – ger en särskild förmåga att analysera, tolka och förklara samtidens problem och framtidens utmaningar. Det skapar förutsättningar för bättre politiska beslut. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat i samhällsdebatten.

Ratio tycker inte. Vi forskar.