Ledning

Johanna Grönbäck, kommunikationschef

Karl Hatt, biträdande kommunikationschef

Christian Sandström, forskningschef