Ratio i korthet

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om företagandets villkor, marknadsekonomi och politisk förändring. Stor vikt läggs vid att föra ut forskningens resultat och sprida kunskap.