Ratioakademien

Ratioakademien är en fristående sammanslutning av företagsledare. Den startade hösten 2015 och består av företagare och företagsledare från ett brett spektrum av branscher med erfarenheter från stora och små, noterade och onoterade, unga och mogna företag från hela Sverige.

Akademien utgör ett kvalificerat forum där formativa samtal förs om hur företagandets villkor ska kunna utvecklas och förbättras, utifrån ett marknadsekonomiskt tillväxtperspektiv. Akademien står fri från organiserade intressen.

Preses för Ratioakademien var 2015-2019 Björn Wahlroos, professor samt ordförande för Sampo och f.d. ordförande Nordea. Övriga ledamöter är Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB, Charlotte Bohman, vd C&A Bohman Invest, Mariana Burenstam Linder, vd ProactiveMedicine, Peje Emilsson, entreprenör och grundare av Kreab, Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life, Anastasia Georgiadou, vd Alminia AB, Fredrika Gullfot, vd Simris Alg, Nils Karlson, vd Ratio, Thomas von Koch, vd EQT, Dan Olofsson, ägare Danir, Biörn Riese, advokat Jurie, Carl Fredrik Sammeli, entreprenör och bl.a. grundare av Prime, Susanne Sidén, vd Creativa Strategy, Fredrik Spendrup, vd Spendrups Bryggerier AB, samt Leif Östling, företagsledare och tidigare bl.a. vd Scania.

——————————————————————————————————-

2018: Det svenska samhällskontraktet är på väg att förändras. Frågan är bara till vad? Vad driver utvecklingen och vilka är alternativen? Detta är temat för den korta skriften Frihet, trygghet, välstånd. Ett nytt samhällskontrakt.

2017: Det behövs ett perspektivskifte där kvaliteten i skola, vård och omsorg ska vara styrande, oberoende av huvudmannaskap. Med skriften Marknadsdriven kvalitet i välfärden vill akademien bidra till att bredda och öppna upp diskussionen om hur vi tillsammans kan göra den svenska välfärden bättre.

2016: I skriften Ratioakademiens reformagenda, Svenska modellen 4.0, vill akademien stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur vi ska kunna skapa bättre förutsättningar för välfärd, sysselsättning, integration och tillväxt. Målet är en mer dynamisk och inkluderande marknadsekonomi, där entreprenörskap, innovationer, kompetens och flexibilitet ger Sverige ny utvecklingskraft.