Ratioakademien

Ratioakademien startade hösten 2015 och består av företagare och företagsledare från ett brett spektrum av branscher med erfarenheter från stora och små, noterade och onoterade, unga och mogna företag från hela Sverige.

Akademien utgör ett kvalificerat forum där formativa samtal förs om hur företagandets villkor ska kunna utvecklas och förbättras, utifrån ett marknadsekonomiskt tillväxtperspektiv. Akademien står fri från organiserade intressen.

Preses för Ratioakademien är Björn Wahlroos.

——————————————————————————————————-

2018: Det svenska samhällskontraktet är på väg att förändras. Frågan är bara till vad? Vad driver utvecklingen och vilka är alternativen? Detta är temat för den korta skriften Frihet, trygghet, välstånd. Ett nytt samhällskontrakt.

2017: Det behövs ett perspektivskifte där kvaliteten i skola, vård och omsorg ska vara styrande, oberoende av huvudmannaskap. Med skriften Marknadsdriven kvalitet i välfärden vill akademien bidra till att bredda och öppna upp diskussionen om hur vi tillsammans kan göra den svenska välfärden bättre.

2016: I skriften Ratioakademiens reformagenda, Svenska modellen 4.0, vill akademien stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur vi ska kunna skapa bättre förutsättningar för välfärd, sysselsättning, integration och tillväxt. Målet är en mer dynamisk och inkluderande marknadsekonomi, där entreprenörskap, innovationer, kompetens och flexibilitet ger Sverige ny utvecklingskraft.