Styrelse

I Ratios styrelse finns personer med stark förankring i det svenska näringslivet som borgar för att Ratios forskning är relevant för Sveriges utveckling.

Marie Rudberg, Administrativ direktör Svenskt Näringsliv, Ordförande
Marie Rudberg, administrativ direktör Svenskt Näringsliv, Ordförande
Charlotte Bohman-Almryd, VD Bohman Invest, vice ordförande
Charlotte Bohman-Almryd, vd Bohman Invest, vice ordförande

Johan Britz, Chef för strategisk opinionsbildning, Svenskt Näringsliv

Anna-Karin Hatt, vd Almega och förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen
Magnus Larsson, vd Expander Business Consulting AB

Carin Stoeckmann , VD, Byggmästar´n i Skåne

Anton Wemander Grahm, Arbetsrättsjurist, Almega

Nils Karlson, vd Ratio