Unga forskare

Ratios program Unga forskare vänder sig till studenter på magisternivå, till doktorander och Post Docs, som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden:

  • Företagandets villkor – lagar, regler och värderingar
  • Marknadsekonomi, entreprenörskap och tillväxt
  • Hur politisk förändring kommer till stånd

Programmets syfte är att stimulera fler att forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling. Programmet ger doktorander och nyligen disputerade stöd att utveckla sin fortsatta akademiska karriär.

Hos Ratio finns en rad möjligheter att engagera sig i ett akademiskt sammanhang. Vill du delta i seminarier? Läs mer här.

Mer information finns på de olika länkarna till vänster.