Doktorera

På senare tid har det inom en rad olika sektorer blivit viktigare med doktorsexamen. För att få kvalificerade utredningstjänster inom exempelvis ekonomi är det idag ofta nödvändigt att man har disputerat.

Ratio har ett antal doktorander i samarbete med universitet och högskolor (bl a KTH, Handels, Internationella handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Dalarna, Linköpings universitet och Örebro universitet).

Att som doktorand vara knuten till Ratio ger delaktighet i en unik forskarmiljö och ett stort nätverk med direkt koppling till näringsliv och offentlig sektor. Våra doktorander har ofta en bakgrund som forskningsassistenter eller sommarpraktikanter hos oss. 

Doktoranderna läser kurser på universiteten och får examen från det lärosäte där de skrivits in, men arbetar oftast i Ratios miljö. Ratios forskarutbildning skiljer sig i några avseenden från andra doktorandutbildningar. På många universitet läser doktorander kurser i två år för att sedan skriva sin avhandling. Ratios doktorander börjar istället forska redan från start. Detta ställer krav på doktorandens kapacitet, men det leder enligt vår erfarenhet till fler publikationer och en snabbare genomloppstid. Vidare arbetar Ratios doktorander i en tvärvetenskaplig miljö där forskare från en rad olika discipliner samarbetar.

Kontakt Christian Sandström