Forskningsassistent

Inom ramen för Ratios olika forskningsprojekt finns ofta behov av assistenter. Det kan handla om att göra litteraturstudier och datasammanställningar, men också skrivande och egna analyser. Som forskningsassistent gör du kvalificerade utredningar kring viktiga samhällsfrågor.
Anställningstiden varierar en del och kan vara allt ifrån ett kortare tremånadersprojekt till mer än ett år. Vi söker dig som har ett intresse för Ratios forskning, är klar med din examen eller är i slutet av universitetsutbildningen. Ratio tar också varje år in sommarassistenter för avgränsade uppgifter inom projekt.
.

Vi tillsätter tjänster när det finns behov och när vi hittar rätt kompetens. Vill du arbeta på Ratio?  Skicka in CV samt några rader om dig själv.

Skicka till: karl.hatt@ratio.se