Veckans Ratio

Veckans Ratio ger nya perspektiv och kunskaper baserade på vår forskning, inte sällan med relevans för dagsaktuella frågor. Genom kortfattade och lättlästa texter av Ratios forskare bidrar Veckans Ratio med ökad rationalitet och förnuft i samhällsdebatten. Texterna uttrycker inte Ratios åsikt utan bygger på de enskilda forskarnas akademiska kunskaper och slutsatser. I slutet av varje bidrag finns länkar som leder till relevanta källor.

Nr 3: Visste du att dagens amerikanska mellanårsval kan påverka Sveriges utrikeshandel? President Trump har bytt kurs för USA:s handelspolitik. Under hans mandatperiod har USA gått från att eftersträva multilaterala avtal till att snarare söka avtal med enskilda länder, och från frihandelssträvanden till mer av merkantilism. Därför har USA nu hamnat i tvister med ett dussintal länder i världshandelsorganisationen WTO, inte minst för att USA har infört extratullar på stål och aluminium. Risken är att detta leder till mer protektionism runt om i världen. Således kommer sammansättningen i kongressen att bli viktig för världshandeln.
 
Läs mer i min artikel ”Den trumpska hästen” i Ekonomisk debatt.

Nr 2: Visste du att Sverige kan få en ledande ställning inom utveckling av koldioxid-infångande teknik? 107 av 113 scenarier som skulle kunna hålla den globala uppvärmningen under 2°C (enligt IPCC*) förutsätter Carbon Capture & Storage, så kallad CCS-teknik, som tar upp koldioxid både ur atmosfären och direkt från utsläppskällor. Tekniken är mestadels fortfarande på experimentstadiet och befintliga försöksprojekt är mycket kostsamma. Med nuvarande utsläppsnivåer kan inte uppvärmningen begränsas till 1,5°C. I vårt working paper ger vi en översikt över teknologierna, deras marknadshinder, samt nödvändiga reformer. Genomförs reformer kan det ge Sverige en ledande roll inom CCS-teknik och hjälpa till att nå miljömålen.

(*Intergovernmental Panel on Climate Change)

Läs mer här: Veckans Ratio 2

Nr 1: Visste du att kvalitativ forskning ökar vår förståelse kring ”varför”? Exempelvis har vi intervjuat tolv företagsledare om deras erfarenheter av LAS i praktiken för att bättre förstå varför företagare ofta är negativa till LAS. Resultaten visar att de är eniga om att ett bra anställningsskydd behövs, men den befintliga lagstiftningen gör det dyrt att värna kompetensen vid neddragningar och att avsluta anställningar av personliga skäl upplevs som i princip ogenomförbart. Det senare leder enligt företagarna inte bara till arbetsmiljöproblem för övriga anställda, utan också till en stigmatisering av anställda som har blivit uppsagda av personliga skäl – och därmed till en oförlåtande arbetsmarknad. – Dr Linda Weidenstedt

Läs mer här: Veckans Ratio 1