Vetenskapliga seminarier

Ratio håller regelbundet vetenskapliga seminarier med externa forskare. Varannan vecka presenterar inbjudna forskare, från svenska eller utländska lärosäten, pågående forskning inom Ratios profilområden. Ansvarig för seminarieserien är Daniel Halvarsson och Martin Korpi.

Som ett led i den vetenskapliga processen deltar Ratios forskare vid seminarier och konferenser, i Sverige och internationellt.

Hitta seminarierna här.