Vetenskapligt råd

Ratio har ett vetenskapligt råd med ledande internationella forskare. Deras uppgift är att bidra till att säkra den vetenskapliga kvaliteten och det akademiska nätverket.

Victoria Curzon Price, Professeur d’économie politique à la facultè des sciences économiques et sociales de I’Université deGenève, Suisse

Gunnar Eliasson, professor emeritus i industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan

Anders Fogelklou, professor emeritus i östeuropaforskning, Institutionen för östeuropastudier, Uppsala

Daniel Klein, Professor of Economics,Department of Economics George Mason University, USA

Deirdre McCloskey, UIC Distinguished Professor of Economics, History, English, and Communication, University of Illinois at Chicago samt Tinbergen Gasthooglerares in Philosophy and Art and Cultural Studies, Erasmus University Rotterdam

Joakim Nergelius, professor, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet