Program

Ratio startade 2013 ett forskningsprogram om hur finansiering av innovationer kan förbättras.

Projektets syfte att undersöka innovationsfinansieringens ekonomiska och legala utmaningar utifrån ett empiriskt och interdisciplinärt perspektiv för företag i olika utvecklingsfaser – från nystartade företag till stora börsföretag. Hur kan samspelet mellan finansiering och entreprenörskap förbättras för att underlätta innovationer, konkurrenskraftig produktion och uthållig tillväxt? Vilken lagstiftning är ändamålsenlig i företags olika utvecklingsfaser? Är de offentliga stöd- och finansieringssystemen effektiva?

I fem temaområden, med svenska och internationella forskare, kommer olika aspekter och policyimplikationer av innovationsfinansiering att analyseras och diskuteras:

• Finansiering av nya företag och snabbväxande företag

• Finansiering av omstörtande innovationer

• Legala aspekter på innovationsfinansiering

• Offentligt stöd och innovationer

• Corporate governance och innovationer

Projektets syfte är också att skapa en dialogprocess och arena, där entreprenörer, finansiella aktörer, myndigheter och beslutsfattare engageras i formuleringen av forskningsproblemen, forskningsresultatens spridning och, förhoppningsvis, implementeringen av de policyslutsatser som följer.

Målet är att bidra till beteendeförändring och policyutveckling till stöd för innovationer och tillväxt. Projektet finansieras bl a av Vinnova och leds av Ratios VD Nils Karlson.