Program

Om

Forskningsinstitutet Ratio bedriver fram till och med 2017 ett forskningsprogram som studerar kompetensförsörjningen ur företagens perspektiv.

En avgörande förutsättning för fler jobb i växande företag och stärkt tillväxt i Sverige är tillgången till kompetent personal. I många sektorer råder dock kompetensbrist, alldeles oavsett konjunkturläge, och mycket talar för att det är ett av de viktigaste tillväxthindren.

Programmet har bred förankring i näringsliv och förvaltning. Målet är kartlägga näringslivets kompetensbehov på kort och lång sikt och analysera orsakerna till bristerna i företagens kompetensförsörjning. Gjorda erfarenheter och goda exempel som finns lokalt och regionalt tillvaratas för att stärka matchningen mellan utbildning och näringslivets kompetensförsörjning och innovationskraft.

Syftet med programmet är att stärka kopplingen mellan forskning, utbildning, innovation och näringslivets utvecklingskraft och bidra till kunskapstriangeln.

Här kan du hitta alla publikationer inom programmet.