Charlotte Brogren, GD Vinnova
Anna Ekström, GD Skolverket
Cecilia Fahlberg, Ordförande Unionen
Anders Ferbe, Ordförande IF Metall
Peter Jeppsson, VD TransportGruppen
Tobias Krantz, Chef Utbildning, Forskning och Innovation, Svenskt Näringsliv
Jonas Milton, VD Almega
Gunilla Nordlöf, GD Tillväxtverket
Thomas Persson, GD Myndigheten för yrkeshögskolan
Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen
Mikael Sjöberg, GD Arbetsförmedlingen
Åke Svensson, VD Teknikföretagen
Håkan Sörman, VD SKL
Harriet Wallberg, GD Universitetskanslersämbetet
Nils Karlson, VD Ratio

RatioKompetens