1. Näringslivets kompetensbehov idag och i framtiden

Charlotta Stern, Karl Wennberg, Elina Fergin och Charlotte Holgersson (2013)

Johan Eklund, Peter Karlsson, Lars Petterson, JIBS (2013)
(tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom projeket för KK-stiftelsen)

Daniel Halvarsson och Karl Wennberg (2014)

Understanding Psychological Competencies
Robert Demir och Kari Trost (2014) (Ratio Working paper no 251)

 

2. Kompetens, demografi och regional utveckling

Kristina Nyström och Ingrid Ros (2014) (Ratio Workingpaper No. 235)

Nils Karlson och Elina Fergin (2014) (Ratio Working Paper No. 250 )

 

3. Utbildningssystemets relevans, styrning och resursfördelning

Henrik Malm Lindberg, Anne-Sophie Larsson och Nils Karlson, Ratio. Ett kapitel har författats av Olle Vogel, KK-Stiftelsen (2015)
Finns även att köpa inbunden här

Christian Sandström, Evelina Stadin, Karl Lawenius och Therese Tellstedt (2015)

Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege
Jonas Olofsson (2015)

 

4. Utbildningssystemets relevans, styrning och resursfördelning

Karl Wennberg och Niklas Elert (2013)

Forskningsfabrik eller fri akademi? (Bokkapitel)
Jonas Olofsson(2013)

Yrkesutbildning i förändring – utmaningar och möjligheter ur ett forsknings- och aktörsperspektiv
Jonas Olofsson(2014)

 

5. Arbetsmarknadens incitament och flexibilitet

Matchning på den svenska arbetsmarknaden
Nils Karlson och Ola Skånberg (2012)
Finns att köpa här

Cecilia Magnergård (Mastersuppsats, KTH 2013)

Uncovering Recruitment as a Strategic Lever for Various Forms of Organizational Capital
Robert Demir mfl (2014) (Ratio Working Paper No. 242)

 

6. Integration och utanförskap