1. Näringslivets kompetensbehov idag och i framtiden

Firm performance and labour mismatch
Patrik Tingvall och Daniel Halvarsson

Teknikskiften och den interna arbetsmarknaden bland stora svenska industriföretag
Mirko Ernkvist

Managing high-grown firms
Karl Wennberg & Robert Demir

Digitalisering och kompetens
Karl Wennberg & Mirko Ernkvist

2. Kompetens, demografi och regional utveckling

Karriärmöjligheter och regional utveckling
Martin Korpi

Regional absorptionsförmåga
Kristina Nyström

Regional näringslivsutveckling och utbildningssystemet
Johan Eklund, Lars Pettersson och Peter Karlsson
(tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom projeket för KK-stiftelsen)

 

3. Utbildningssystemets relevans, styrning och resursfördelning

Praktik i utbildning
Henrik Malm Lindberg och Sofia Herrström

YH-elevers effekter på företagen
Daniel Halvarsson och Sofia Herrström

ETG-elever och traditionella lärlingar
Martin Kvist

 

4. Utbildningssystemets relevans, styrning och resursfördelning

Systemanalys av yrkesutbildningen
Jonas Olofsson

 

5. Arbetsmarknadens incitament och flexibilitet

Lönebildning och kompetensförsörjning
Henrik Lindberg och Nils Karlson

Näringlivsutvecklingen och matchningen på arbetsmarknaden
Johan Eklund, Lars Pettersson och Peter Karlsson
(tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom projeket för KK-stiftelsen)

 

6. Integration och utanförskap

Praktik och integration
Nils Karlson

Integration och matchning
Patrik Tingvall

Väljer unga fel? Vad avgör gymnasievalet?
Alexandru Panican