Publikationer

Ratios viktigaste uppdrag är att utveckla ny kunskap och göra den tillgänglig. Forskarnas resultat publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter med hög kvalitet. Inom den vetenskapliga processen har dessa resultat först presenterats för och granskats av kollegor på Ratio och av forskare runt om i världen. Här finns hela Ratios produktion samlad: vetenskapliga artiklar, working papers, rapporter, böcker och bokkapitel - enkelt sökbar med titel, forskarnamn, nyckelord eller ämne.