Typ: Bok

Karlson, Nils och Lindberg, Henrik (2008). En ny svensk modell Vägval på arbetsmarknaden: sönderfall, omreglering, avreglering eller modernisering? Stockholm. Norstedts Akademiska Förlag.

Hur kommer det sig att den svenska modellen är stadd i förändring? Vilka är den svenska modellens särdrag och vilka följder får de för konfliktmönster, löneutveckling, arbetslöshet och ekonomins utvecklingskraft? Kan man då verkligen tala om entydig svensk modell? Om inte, hur har den då förändrats över tid? Och hur ser en ny svensk modell ut?

I En ny svensk modell, som är slutrapport i forskningsprojektet Staten och arbetsmarknaden – om konfliktregler och utvecklingskraft, presenterar Nils Karlson och Henrik Lindberg ny forskning om den svenska modellens framväxt, förtjänster, brister och framtid. I centrum för analysen står det förändrade samspelet mellan stat och arbetsmarknadens parter i en tid präglad av globalisering, nytt ekonomiskt värdeskapande och utveckling mot ett tjänstesamhälle.

Ett viktigt resultat i boken är att den svenska arbetsmarknads-lagstiftningen framtvingar en skadlig centralisering av svensk lönebildning som förhindrar ny sysselsättning och en långsiktigt god löneutveckling. Vidare presenteras flera möjliga, mer eller mindre önskvärda, framtida utvecklingsvägar för den svenska modellen.

Nils Karlson är institutionell ekonom och statsvetare, docent, samt VD för Ratio. Henrik Lindberg är fil dr i ekonomisk historia och arbetsmarknadsforskare vid Ratio.