Typ: Rapporter

Erlingsson, Gissur (2008) ”Korruption i icke-korrupta stater: Inblickar i lokala eliters subjektiva bedömning­ar”. Arbetsrapport nr 1 från projektet Tillit och korrup­tion i lokalpolitiken.

Länk till rapport