Typ: Rapporter

Berggren, N (2002), Verktyg att välja: en budgetpolitisk beslutsmodell. Stockholm: Reforminstitutet.

Länk till rapport