Hem / Media / Aktuellt / 2011 / Internationellt gästfo...

23 april 2012

Professor Richard Kneller besöker Ratio

Professor Richard Kneller är nästa gästforskare på Ratio, under maj månad. 2012 inledde Ratio ett internationellt gästforskarprogram - The Ratio Visiting Scholars Program. Programmet syftar till att stärka vår forskarmiljö med vetenskapligt framstående forskare.

Se schema för Ratios vetenskapliga seminarium.

 

Gästforskarna presenterar egen forskning och samarbetar i projekt med Ratios forskare samt deltar aktivt i vår övriga verksamhet.

Våren 2012 bereds fem forskare plats inom ramen för gästforskarprogrammet där Johan Wiklund, University of Syracuse, var först ut (april) och Richard Kneller, University of Nottingham, är nästa på tur. Professor Kneller kommer till Ratio den 14 maj.

I maj och juni kommer Kathy Fogel, från University of Arkansas, och Randall Morck. Professor Morck är också årets Heckscher-föreläsare. Steve Bradley, Waco Texas, besöker Ratio i juni. I höst välkomnar vi Dr Hans Pitlik, WIFO, och professor Alexandra Gregoric, CBS.

Programmet genomförs med stöd av Wallander-Hedelius stiftelser.

Henrik Lindberg är ansvarig för programmet. Vill du veta mer om Ratios internationella gästforskarprogram, kontakta honom på mob 076-3900 361 eller henrik.lindberg@ratio.se.