Svart natt för Mona Sahlin


Typ: Ratio i media
2010-09-20
10.00

Svart natt för Mona Sahlin – Metro

Artikel där Peter Santesson citeras.