Arbetsmarknad

Sedan många år tillbaka forskar Ratio om arbetsmarknaden. Ett stort antal böcker, artiklar och rapporter har publicerats inom ämnen såsom lönebildning, svenska arbetsmarknadsmodellen, kompetensförsörjning samt konfliktreglernas kostnader och konsekvenser. Sedan 2017 driver Ratio ett stort sammanhållet forskningsprogram på området. Här kan du läsa den introducerande rapporten Framtidens arbetsmarknad och den svenska modellens utmaningar.