Testar sidmall

Gustafsson: Är risken för korruption högre inom kommunala bolag?

Anders Gustafsson, associerad forskare hos Ratio, har i dagarna publicerat en artikel tillsammans med Gissur Ó. Erlingsson, Andreas Bergh samt Emanuel Wittberg. Artikeln utforskar risken för korruption i kommunalt ägda b ...

2019-01-10
09.41

Grafström: Så kan teknologisk utveckling hjälpa klimatet

Jonas Grafström, fil dr nationalekonomi, skriver i IAEE Energy Forum (2019:1) om hur teknologisk utveckling inom förnybar energi kan bidra till att hantera klimatfrågor. Genom att analysera grunden för teknologisk föränd ...

2019-01-03
10.08

"De statliga företagsstöden är dyra och löser inga problem"

Ratioforskarna Nils Karlson, Christian Sandström och Karl Wennberg skriver i Dagens Nyheter om resultaten från det femåriga forskningsprogrammet Financing of Innovations. Läs mer om deras slutsatser i boken Innovationspo ...

2018-12-29
08.10