Testar sidmall

Näringslivets forskningsinstitut söker praktikanter till höstterminen 2017

Funderar du på att bli forskare? Sök praktik på forskningsinstitutet Ratio

Vi söker dig som är nyfiken på forskning och kvalificerat utredningsarbete. Du har kommit en god bit på din utbildning och är åtminstone i slu ...

Hur påverkar entreprenörskap inkomstspridningen?

Fler personer blir entreprenörer. Samtidigt räknas entreprenörer sällan in i modeller som analyserar inkomstojämlikhet. I Ekonomisk debatt 1/2017 skriver Daniel Halvarsson, Martin Korpi och Karl Wennberg om hur de i papp ...

Praktikanter vårterminen 2017

Ratio välkomnar tre nya praktikanter; Christian Barsoum studerar nationalekonomi på Lunds universitet och handleds av fil. dr Daniel Halvarsson. Klas Eriksson är ekonom-historiker från Lunds universitet och kommer att st ...