Testar sidmall

Patrick Joyce aktuell med Eso-rapport

Ratioforskaren Patrick Joyce är aktuell med en ny rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Eso. I Inspiration för integration, jämförs integrationspolitiken i fem länder som alla har liknande förutsätt ...

Ratio rekryterar nya forskare

Ratio välkomnar flera nya medarbetare:

Dr. Linda Weidenstedt disputerade vid Stockholms universitet med den sociologiska avhandlingen A Sociology of Empowerment. The Relevance of Communicative Contexts for Workplace C ...

Nytt arbetsmarknadsprogram

Forskningsinstitutet Ratio startar nu ett stort sammanhållet for forskningsprogram om den svenska arbetsmarknaden utifrån ett företagsperspektiv. En viktig utgångspunkt är att flera omvärldsförändringar är på väg att för ...