Testar sidmall

Mar 2019
26

Vilket EU vill vi ha?

Brexit, migrationskrisen, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Ny publikation om migration och yrkeskarriärer

Ratioforskaren Martin Korpi och A.V. William Clark har tillsammans skrivit artikeln "Migration and Occupational Careers: The Static and Dynamic Urban Wage Premium by Education and City Size".

I deras abstract skriver ...

2019-03-06
02.58

Samspelet mellan crowdfunding och hållbarhet i sociala medier

Ratioforskaren Christian Sandström har tillsammans med Christofer Laurell och Yuliani Suseno undersökt samspelet mellan crowdfunding och hållbarhet i sociala medier. I artikeln "Assessing the interplay between crowdfundi ...

2019-03-06
10.48

Ratio söker praktikanter till höstterminen 2019

Är du i slutet av en utbildning inom exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi eller företagsekonomi? Sök praktik på forskningsinstitutet Ratio.
Som praktikant på forskningsinstitutet Ratio deltar du i vår ...

2019-03-04
02.39