Testar sidmall

Mar 2019
26

Vilket EU vill vi ha?

Brexit, migrationskrisen, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Varför implementerar politiker ineffektiva policys?

Den här frågan har Anders Gustafsson, associerad forskare hos Ratio, undersökt i sitt Working Paper "Busy Doing Nothing – Why Politicians Implement Ineffcient Policies".

Tidigare litteratur tyder p ...

2019-05-16
01.53

Ratioforskare i Almedalen

Ratio i Almedalen 2019: Statskonst i en ny tid

Statskonst handlar om att utveckla ett land väl, med växande företag, fler jobb, ökande välstånd och en hållbar miljö. Vad är politikens roll? Hur påverkar digitalisering ...

2019-04-26
10.07

Ratio rekryterar från KTH

Sedan 1 april är doktor Monia Lougui knuten till Ratio. Dr. Lougui har nyligen disputerat vid KTH:s institution för Industriell ekonomi och organisation med en nationalekonomiskt inriktad avhandling om anställdas rörligh ...

2019-04-15
02.44