Testar sidmall

Michel Elmoznino Laufer blir licentiat i företagsekonomi

Michel Elmoznino Laufer är forskarstuderande inom företagsekonomi vid Ratio och Handelshögskolan i Stockholm. Den 27:e april lade han fram sin licentiatavhandling om tillitsbyggande inom crowd-funding.

Opponerade gjor ...

Ratio anställer miljöekonomen Jonas Grafström

Miljöekonomen Jonas Grafström har anställts som postdoc-forskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Den 24:e maj försvarar han en avhandling i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet (LTU).  I avhandlin ...

Kompetenspusslet: den viktigaste framtidsfrågan

Kompetens är sannolikt den viktigaste framtidsfrågan. Att vi kan lösa samhällets kompetensbrist är avgörande för näringslivets innovationsförmåga och utvecklingskraft, men också för individers försörjning, hälsa och välb ...