Testar sidmall

Tvärvetenskaplig konferens om innovativt entreprenörskap

Den 18-19 augusti anordnar Ratio – Näringslivets forskningsinstitut och amerikanska Baylor University forskarkonferensen The Baugh-Ratio Colloquium for Young Social Scientists Policy for innovative entrepreneurship.

K ...

Dr Eva Uddén Sonnegård knyts till Ratio

Ek. dr Eva Uddén Sonnegård har knutits till Ratios nya forskningsprogram om arbetsmarknad. Närmast har hon fått i uppdrag att studera hur reformen av allmän visstidsanställning inom Lagen om anställningsskydd påverkat fö ...

Forskningsartikel förklarar hur både import och export är viktiga för konkurrenskraften

Den traditionella åtskillnaden mellan import- och exportintressen, liksom mellan tjänster och tillverkning, är allt mindre relevant vid utformandet av handelspolitiken. Ek. dr Magnus Lodefalk är aktuell med artikeln Serv ...