Testar sidmall

Okt 2019
09

Proportionality in Labour Law

Konflikträtten har stor betydelse. Inte minst för arbetsmarknadens och lönebildningens funktionssätt, och därmed för ett lands konkurrenskraft. Vad betyder det i en tid då globalisering, internationella värdekedjor och omvärldsförändringar blir allt påtagligare?

Mar 2019
26

Vilket EU vill vi ha?

Brexit, migrationskrisen, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Innovationspolitik – ett överutbud av stöd och hinder?

I senaste numret av Ekonomisk debatt skriver Ratioforskaren Christian Sandström tillsammans med Jan Jörnmark, Martin Björklund och Klara Hvarfner om forskningen kring innovationspolitik. Under en längre tid har frågor om ...

2019-11-08
03.52

Ratio söker kontors- och evenemangsansvarig (vik)

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. De vetenskapliga kvalitetskraven står i centrum för institutets verksamhet och stor vikt läggs vid att kom ...

2019-11-05
09.56

Digitala plattformar gör världen mer komplicerad

Många digitala plattformar försöker förenkla för sina användare genom att använda algoritmer som begränsar valmöjligheter. Ratioforskarna Christian Sandström, Robert Demir och Christoffer Laurell beskriver i artikeln Dig ...

2019-10-23
02.19