Deirdre McCloskey

Deirdre McCloskey är Distinguished Professor of Economics, History, English, and CommunicationUniversity of Illinois at Chicago. Hon är associerad forskare till Ratio. Läs mer om hennes forskning här.