Charlotta Stern

Charlotta Stern, docent i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), medverkar i forskningsprojektet Lönebildning för utvecklingskraft. Charlotta ansvarar för kvantitativa studier av sambandet mellan lokal lönebildning och ekonomisk utvecklingskraft. Charlotta delar sin tid mellan Ratio och Stockholms universitet.