Magnus Lodefalk

Docent Magnus Lodefalk forskar om företagens globalisering och tillväxt. Vad driver och vad hindrar företagen från att internationaliseras och växa? I ett särskilt spår fokuserar han på de små och medelstora företagen samt på familjeföretag. Magnus forskar även om näringslivets tjänstefiering. Överlag är forskningen empiriskt inriktad och bygger på sammanlänkad och longitudinell registerdata för individer och företag.

Lodefalks forskning i nyckelord: internationell ekonomi, tjänstefiering, migration, teknik, arbetsmarknad