Linda Dastory

Linda Dastroy är doktorand och ansluten till Ratio.