Sebastian Krakowski

Sebastian Krakowski är i slutet av sina doktorandstudier vid Geneva School of Economics and Management (GSEM), universitetet i Genève. Fokus för Sebastians avhandling är samspelet mellan AI och människa ur beteendeekonomiskt perspektiv, specifikt hur AI påverkar människor, företag, och samhället i stort. Han arberar även som postdok hos Ratio.