Per-Olof Bjuggren

Per-Olof Bjuggren är professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School sedan 2006 och arbetar sedan 2011 halvtid vid Ratio Stockholm. Hans forskningsinriktning har blivit alltmer fokuserat mot Corporate Governance, Law and Economics och Institutional Economics.