Georgios Sideras

Georgios Sideras studerar pol. kand på Stockholms universitet och arbetar i ett nytt forskningsprojekt om lagen om anställningsskydd (LAS) under handledning av docent Lotta Stern.