Erik Liss

Erik Liss är master i nationalekonomi och arbetar som forskningsassistent bl.a. med en studie om inkomstojämlikhet.