Joakim Rönnbäck

Joakim Rönnbäck är kommunikatör och arbetar med forskningskommunikation. Han har bland annat ansvar för medierelationer och digital kommunikation.