Joakim Rönnbäck

Joakim Rönnbäck är kommunikatör och arbetar med forskningskommunikation. Han är press & media-ansvarig och har ett samlat ansvar för Ratios digitala kommunikation.