Vad är en rättvis lön? Öppenhet är viktigt men det går inte alltid


Typ: Ratio i media
2011-03-29
03.00

Vad är en rättvis lön? Öppenhet är viktigt men det går inte alltid – Blekinge läns tidning

Artikel där Ratios lönebildningsseminarium refereras.