Vinstdrivande aktörer tränger inte ut ideella


Typ: Ratio i media
2013-05-23
02.20

Vinstdrivande aktörer tränger inte ut ideella – Newsmill

Mattias Lundbäck och Anders Lundberg skriver om förutsättningarna för vinstdrivande och ideella aktörer i välfärden.