Wahlroos vänder om kapitalregler


Typ: Ratio i media
2012-10-04
09.46

Wahlroos vänder om kapitalregler – Dagens Industri

Intervju med Björn Wahlroos efter Ratios seminarium Kapitalism och rättvisa.