Sök

11 forskningsassistenter till Ratio i sommar

Nyheter
Unga forskare

Under sommaren arbetar 11 unga akademiker som forskningsassistenter på Ratio inom ramen för programmet Unga Forskare.

Under sex veckor under perioden juni-augusti arbetar sommarassistenterna tillsammans med disputerade forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och krävande miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning.

 • Carl Alm, Örebro Universitet
 • Karl Dalbard, Lunds Universitet
 • Shannon Felländer Tsai, Handelshögskolan Stockholm
 • Emmi-Lie Lahtinen, Lunds Universitet
 • Gabriel Nilsen, Kings College London
 • Ellen Olsson, Handelshögskolan Stockholm
 • Natasha Olsson, Karolinska institutet
 • Sara Svensson, Lunds Universitet
 • Olof Tydén, Oxford University
 • Jonas Wadell, Leimdörfer Stockholms Universitet
 • Kristine Wilson, Oxford University

De kommer bland annat att studera frågor som rör utbildning, ai och arbetsmarknad, energi, sund konkurrens och nätläkare.

Sommaren på Ratio består av bland annat gemensamma luncher där tidigare forskningsassistenter liksom doktorander och seniora forskare berättar om sina erfarenheter och lärdomar. I mitten av augusti arrangeras en avslutningskonferens där samtliga sommarassistenter under en heldag presenterar sina arbeten och får feedback från respektive handledare.


En viktig del i Ratios verksamhet handlar om att investera i framtida talanger genom ett särskilt program för ”unga forskare”, vilket innefattar sommarassistenter, forskningsassistenter, doktorander, praktikanter och uppsatshandledning samt olika alumniaktiviteter.

Nuvarande alumninätverk består av drygt 100 personer varav drygt 10 har disputerat och omkring 20 just nu doktorerar inom olika ämnen.

Läs mer om programmet Unga forskare här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578