Sök

11 unga akademiker har provat på forskarlivet under sommaren

Nyheter

Ratio har under sex veckor i sommar haft 11 sommarassistenter, som under handledning av seniora forskare forskat inom olika områden som är av betydelse för företags utveckling.

Sommarassistenterna ingår i Ratios program för unga forskare, som erbjuder studenter på avancerad nivå möjligheten att smaka på forskarvärlden och genom det bygga en bra bas för en framtida karriär, både innanför och utanför akademin. Under sommaren har det bland annat forskats om AI och arbetsmarknaden, ”peer effects” och utbildning samt barriärer i en cirkulär ekonomi.

Under en heldag i augusti presenterar alla sommarassistenter sitt arbete under former som liknar en vetenskaplig konferens. På bild Sara Svensson.Olof Tydén läser masterprogrammet i nationalekonomi på Oxfords universitet i England och ska i höst börja på sitt andra år på programmet. Han sökte Ratio-jobbet för att få en inblick i forskarvärlden och för att få uppleva forskningens praktiska delar.

– Första året på mastern var väldigt teoretiskt. Jag ville därmed jobba mer med datahantering, vilket var något som jag förfrågade tidigt och som Ratio var lyhörda för. Under mina veckor har jag forskat om hur arbetskraftskompositionen påverkas när AI utvecklas, genom att skapa ett index över hur olika subkategorier av AI har utvecklats under de senaste åren.

Ellen Olsson läser masterprogrammet i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Hon kände att sommarjobbet var rätt val, då hon ville få möjlighet arbeta i en forskarmiljö och framför allt på ett forskningsinstitut där man får ta del av flera tvärvetenskapliga perspektiv, något man inte alltid får uppleva om man är knuten till ett universitet. Hon har även fått större förståelse för det förarbete som krävs vid en studie.

– Jag har fått skapa en litteraturöversikt över ”peer effects” och utbildning och har upptäckt att det inte finns entydiga resultat vad gäller orsaker som påverkar skolresultat, något som tyder på att metoden inom området antingen inte är fulländad eller att forskningen har skett i allt för olika kontexter. Oavsett betyder det att det finns fler resultat att hämta där ute.

För Sara Svensson, som studerar masterprogrammet i nationalekonomi på Lunds universitet, har jobbet gett henne klarhet i vad den kommande masteruppsatsen ska handla om. Hon har skrivit en bakgrundsrapport om barriärer för cirkularitet på fjärrvärmemarknaden och kan glatt berätta att hon fått inspiration till den kommande uppsatsen inom området. Sara känner flera personer som tidigare hade arbetat som sommarassistenter på Ratio och såg fram emot att börja här, då det är en av få möjligheter att få jobba som forskningsassistent under sommaren.

– Jag skulle rekommendera jobbet till andra, då det är en bra möjlighet att få prova på att grotta sig ner i ett ämne. Jag har definitivt blivit inspirerad att gå vidare med forskning i framtiden, alternativt att göra samma typ av arbete utanför den akademiska världen.

Text: Susanna Allstrin

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578