Sök

13 forskningsassistenter till Ratio i sommar

Nyheter
Christian Sandström, Ratio, Sommarassistenter, Unga forskare

Under sommaren arbetar 13 unga akademiker som forskningsassistenter på Ratio inom ramen för programmet Unga Forskare.

Under sex veckor under perioden juni-augusti arbetar sommarassistenterna tillsammans med disputerade forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och krävande miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning.

Några av 2020 års sommarassistenter tillsammans med Christian Sandström, docent och ansvarig för programmet Unga forskareÅrets kull består av:

 • Edvin Ahlander, nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
 • Weronika Brzuchalska, nationalekonomi & medicin, Handelshögskolan i Stockholm & Karolinska institutet
 • Aleksandra Boscanin, statsvetenskap, Uppsala universitet
 • Elias Collin, statsvetenskap, Uppsala universitet
 • Jonathan Grosin, nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
 • Theo Herold, nationalekonomi & ekonomisk historia, Uppsala universitet
 • Elias Höckerfelt, nationalekonomi & statsvetenskap, Handelshögskolan i Stockholm & Science pro
 • Anna Johansson, statsvetenskap, London school of economics
 • Ulla Lovcalic, statsvetenskap, Uppsala universitet
 • Sebastian Maric, ekonomisk historia, Lunds universitet
 • Axel Norgren, nationalekonomi, Linköpings universitet
 • Simon Sällström, nationalekonomi, Lunds universitet & Berkeley
 • Axel Wieslander, nationalekonomi, Göteborgs universitet

De kommer bland annat att studera kompetensbrist, statliga utvärderingar, konkurrens och kollektivavtal.

Sommaren på Ratio består av bland annat gemensamma luncher där tidigare forskningsassistenter liksom doktorander och seniora forskare berättar om sina erfarenheter och lärdomar. I mitten av augusti arrangeras en avslutningskonferens där samtliga sommarassistenter under en heldag presenterar sina arbeten och får feedback från respektive handledare.


En viktig del i Ratios verksamhet handlar om att investera i framtida talanger genom ett särskilt program för ”unga forskare”, vilket innefattar sommarassistenter, forskningsassistenter, doktorander, praktikanter och uppsatshandledning samt olika alumniaktiviteter.

Nuvarande alumninätverk består av drygt 100 personer varav 11 har disputerat och 19 just nu doktorerar inom olika ämnen.

Läs mer om programmet Unga forskare här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578