Sök

Gröna subventioner utan effekt på sysselsättning

Nyheter
Emma Heikensten, Företagandets villkor, Gröna subventioner, London School of Economics

Gröna subventioner till industrin har ingen eller mycket liten effekt på sysselsättning. Det konstaterar Emma Heikensten i sin mastersuppsats ”Do Green Subsidies Increase Employment?” vid LSE, London School of Economics.

Emma Heikensten slutförde sin mastersuppsats i nationalekonomi vid Londons School of Economics som sommarassistent på Ratio 2013. Uppsatsen ”Do Green Subsidies Increase Employment?” analyserar effekterna av de offentliga stödprogram i Sverige som ska stimulera grön tillväxt. Fokus för analysen var tillkomsten av nya jobb.

Åren 2001 – 2009 deltog 129 företag i ett eller flera stödprogram kopplat till Grön Tillväxt. Syftet var att hjälpa företagen att utveckla och kommersialisera gröna produkter, processer och tjänster. Totalt fördelades under perioden 1,3 miljarder kronor.

Analysen visar att stöd utgick till företag som uppvisat positiva egenskaper i termer av sysselsättning. Hur påverkades då dessa företag av det erhållna stödet? Genom en detaljerad ekonometrisk analys fann Emma Heikensten att när företagen väl erhållit de gröna subventionerna var det mycket svårt att finna några positiva sysselsättningseffekter. Effekten på jobbskapande var mycket liten eller till och med negativ.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578