Sök

Sommarassistenter 2014

Nyheter
Anna Horn, Bengt Söderlund, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Handelshögskolan Stockholm, Hannes Andréasson, Isak Kupersmidt, Johanna Grönbäck, Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet

Ratio välkomnar i år nio sommarassistenter inom programmet Unga forskare:

Bengt Söderlund, nationalekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Hannes Andréasson, nationalekonom, University College London
Isak Kupersmidt, matematiker, Stockholms universitet
Tehminah Malik, nationalekonom, IEP de Paris
Erik Tengbjörk, nationalekonom, Uppsala universitet
Josefine Lundin, nationalekonom, Lunds universitet
Johanna Grönbäck, statsvetare, Lunds universitet
Matilda Wärmark, statsvetare, Uppsala universitet
Anna Horn, jurist, Stockholms universitet

Sommarassistenterna arbetar under sex veckor med väl avgränsade uppgifter inom existerande projekt, under handledning av erfarna forskare.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578