Sommarassistenter 2014


Typ: Aktuellt
2014-05-23

Ratio välkomnar i år nio sommarassistenter inom programmet Unga forskare:

Bengt Söderlund, nationalekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Hannes Andréasson, nationalekonom, University College London
Isak Kupersmidt, matematiker, Stockholms universitet
Tehminah Malik, nationalekonom, IEP de Paris
Erik Tengbjörk, nationalekonom, Uppsala universitet
Josefine Lundin, nationalekonom, Lunds universitet
Johanna Grönbäck, statsvetare, Lunds universitet
Matilda Wärmark, statsvetare, Uppsala universitet
Anna Horn, jurist, Stockholms universitet

Sommarassistenterna arbetar under sex veckor med väl avgränsade uppgifter inom existerande projekt, under handledning av erfarna forskare.