Sök

Hur finansierar vi jobbskaparna?

Nyheter
Affärsänglar, Företagandets villkor, Jobbskapare, Karl Wennberg, Michel Elmoznino Laufer, Tillväxt

Ratio presenterade idag en ny studie tillsammans med Företagarna ”Hur finansierar vi jobbskaparna?”. De flesta företagsstarter finansieras av ägarnas egna besparingar, visar studien.

Resultaten bygger på en enkät riktad till Företagarnas medlemmar och besvarar frågan hur de finansierat sin företagsstart. Resultaten visar att egna besparingar är den absolut vanligaste finansieringsformen. 88 procent har skjutit till egna pengar. Näst vanligast är banklån, 28 procent.

Studien är gjord av Karl Wennberg, docent, och Michel Elmoznino Laufer, forskningsassistent.

Studien kommer bearbetas ytterligare innan den presenteras i rapportformat, under hösten.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578