Sök

Ratio växer

Nyheter
Andreas Stephan, Anne-Sophie Larsson, Ekonomisk historia, Företagandets villkor, Jonas Olofsson, Jönköping International Business School, Kompetens för tillväxt, Lunds universitet, Malmö högskola, Nationalekonomi, Statsvetenskap

Ratio har anställt tre nya medarbetare som redan tillträtt sina tjänster. Samtidigt förlängs två temporära anställningar.

Jonas Olofsson, professor i ekonomisk historia vid Malmö Högskola, har anställts för att på deltid forska inom projektet Kompetens för tillväxt.

Andreas Stephan, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har likaså anställts på deltid vid Ratio. Andreas forskning kring innovationer, finansiering och regional ekonomi är ett tillskott inom forskningsområdet Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt.

Anne-Sophie Larsson är ny forskningsassistent inom arbetsmarknad. Anne-Sophie har en bakgrund inom nationalekonomi, statsvetenskap och ekonomisk historia och har studerat vid the University of British Columbia (Bachelor of Arts) och Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet (Master of Science).

Anställningarna för de tidigare forskningsassistenterna Elina Fergin och Hannes Andréasson har förlängts. De kommer att arbeta med lönebildning och kompetensförsörjning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578